1. مقایسه عملکرد فروکتان‌های ارقام خارجی و توده‌های بومی کاسنی و بهینه‌سازی روش استخراج به روش سطح پاسخ (RSM)

پگاه درجانی؛ مرضیه حسینی نژاد؛ هادی شوریده؛ محمد عبدالهیان نوقابی؛ رسول کدخدایی؛ احمد بالندری؛ الناز میلانی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 343-354

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2016.01.30.445

چکیده
  گیاه کاسنی به‌عنوان یکی از منابع اصلی تولید اینولین در سطح صنعتی- تجاری شناخته شده است. میزان اینولین گیاه و ویژگی‌های عملکردی آن به ژنتیک گیاه، مبدأ، شرایط اکولوژیکی رشد، زمان برداشت، روش استخراج و فرآیندهای پس از استخراج بستگی دارد. در این تحقیق میزان عملکرد اینولین توده‌های بومی ایران و ارقام خارجی کاسنی که در منطقه کرج کشت شدند، ...  بیشتر

2. ارزیابی و مقایسه کیفی اینولین استخراجی از کاسنی بومی ایران با اینولین حاصل از سایر منابع

مرضیه حسینی نژاد؛ منیره نهاردانی؛ امیرحسین الهامی راد

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 39-46

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2012.05.21.114

چکیده
  ترکیب پری بیوتیکی اینولین به دلیل ویژگی های عملگرا و خصوصیات سلامت­زای خود به طور روز افزونی مورد توجه پژوهشگران و متخصصین صنایع غذایی قرار گرفته است. گیاه کاسنی چند ساله منبع عمده تولید تجاری این محصول در کشورهای اروپایی و استرالیا است، حال آنکه در ایران این گیاه عمدتاً به صورت یکساله و خود رو رویش یافته و در خصوص ارزیابی و افزایش ...  بیشتر