ارتباط با ما

آدرس:
کلیومتر 12 بزرگراه آسیایی مشهد-قوچان
صندوق پستی: 147-91735
تلفن: 35425328-051
نمابر: 35425328-051 و 35425406-051

  راهنمای داوران

 

داوران گرامی می باید برای داوری مقالات به صفحه شخصی خود رجوع کنند. 

در صفحه شخصی داور سه گزینه وجود دارد:

1.مقالات جدید نیازمند داوری

2.مقالات در حال داوری

3.مقالات داوری شده

 داور گرامی با انتخاب گزینه مورد نظر می تواند داوری مقاله جدید را آغاز و یا آن را تکمیل نماید و نظرات ارزشمند خود را به صورت آنلاین برای دفتر نشریه ارسال نماید. 

همچنین توصیه می شود برای امکان استفاده از توانایی های داوران گرامی و سهولت هماهنگی با آنها، اطلاعات صفحه شخصی خود را به طور کامل تکمیل نمایند.