تکنولوژی مواد غذایی- فراورده‎ های غلات و پخت
کورکومین بارگذاری شده در هیدروژل تقویت شده با نانوژل برای بهبود کیفیت و خواص بافتی خمیر و نان بربری

سعیده شهبازی زاده؛ سارا ناجی طبسی؛ مصطفی شهیدی نوقابی؛ امیر پورفرزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2022.334773.1341

چکیده
  ماندگاری فرآورده های نانوایی و افزایش فواید فراسودمند آن حائز اهمیت است. در این تحقیق کورکومین بارگذاری شده در هیدروژل صمغ دانه شاهی تقویت شده با نانوژل پروتئین سویا/آلژینات (Cur-ISP/SA nanogel-CSG hydrogel) برای بهبود خواص فراسودمند و کیفی نان سنتی ایرانی (بربری) استفاده شد. اثرات هیدروژل کامپوزیت (در 0، 5 و 10 درصد) با و بدون کورکومین بر کیفیت نان ...  بیشتر