1. اثر خواص ضداکسیداسیونی عصارۀ جلبک قهوه‌ای روی ماندگاری و خواص حسی ناگت ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان طی نگهداری در فریزر با دمای 18- درجۀ سانتی‌گراد

امید اسدی فارسانی؛ معظمه کردجزی؛ بهاره شعبانپور؛ سیدمهدی اجاق؛ انیسه جمشیدی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 149-166

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2018.07.17.723

چکیده
  باتوجه‌به میزان بالای اسیدهای چرب غیراشباع موجود در عضلۀ ماهی و افزایش تقاضای مواد غذایی آمادۀ مصرف مثل ناگت، اثر عصارۀ جلبک قهوه‌ای (Iyengaria stellate) بر عمر ماندگاری و خواص حسی فیلۀ ناگت ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) طی نگهداری در فریزر (18- درجۀ سانتی‌گراد) بررسی شد. تیمارهای موردبررسی شامل: شاهد (فیلۀ ناگت بدون غوطه‌وری در محلول ...  بیشتر

2. بررسی اثر صمغ‌‏های زانتان، آلژینات و کربوکسی متیل سلولز و شرایط انجمادزدایی بر کیفیت فینگر ماهی

انیسه جمشیدی؛ بهاره شعبانپور؛ کاوه رحمانی فرح؛ سیدیوسف پیغمبری؛ هانیه رستم زاده؛ مریم آذری به؛ لحاک برزگر

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 295-306

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2013.03.15.146

چکیده
  هدف از این طرح بررسی اثر صمغ‎‏های زانتان، آلژینات و کربوکسی متیل سلولز و شرایط انجمادزدایی بر ویژگی‏‎های کیفی فینگر ماهی بود. برای این منظور صمغ‏‎ها در سطح 1 درصد به روکش فینگر ماهی افزوده گردید و به ‏علاوه روش‎‏های انجمادزدایی در هوا و مایکروویو با روش رایج سرخ کردن عمیق مقایسه شدند. نتایج اختلاف معنی‎‏داری بین ...  بیشتر