ریزپوشانی توأم روغن ماهی و ویتامین E به روش کوآسرواسیون ترکیبی و بهینه‌‌یابی کارایی آن با روش سطح پاسخ (RSM)

فاطمه میرزایی کلایی؛ سید علی جعفرپور

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 53-66

https://doi.org/10.22101/jrifst.2019.04.30.815

چکیده
  در این پژوهش روغن ماهی و ویتامین E با استفاده از مواد پلیمری ژلاتین و صمغ عربی به‌عنوان مواد دیواره و با کمک روش کوآسرواسیون ترکیبی با روش سطح پاسخ (RSM) در قالب طرح مرکب مرکزی (CCD) ریزپوشانی و بهینه‌سازی شدند. اثر سه متغیر مستقل میزان روغن ماهی (1، 3 و 5 درصد)، میزان بیوپلیمر کل (1، 3 و 5 درصد) و سرعت هموژنایزر (11000، 9000 و 7000 دور در دقیقه) بر متغیرهای ...  بیشتر

مقایسۀ روش‌های مختلف شکست سلولی و استخراج اسید چرب از ریزجلبک Dunaliella Salina

فرزانه مهرابی؛ سیدعلی جعفرپور؛ قربانعلی نعمت‎‏زاده

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 167-176

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2018.07.17.724

چکیده
  کمّیت و کیفیت چربی استخراج‌شده از ریزجلبک‌ها شدیداً متأثر از روش انتخابی برای تخریب و شکستن سلول‌ها و نوع حلال می‌باشد. در این پژوهش با مقایسۀ چندین ماده و روش متفاوت، شامل آنزیم (سلولاز و فلورزایم)، التراسوند و هموژنایزر با سطوح مختلف و حلال‌های آب، اتانول و متانول مؤثرترین شیوۀ تخریب سلول‌های ریزجلبکی Dunaliella Salina و بهترین حلال ...  بیشتر

بهبود ویژگی‌های کیفی سوریمی تهیه شده از ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) با استفاده از ایزوله پروتئینی سویا

سیدعلی جعفرپور؛ حبیب اله حاجی دون؛ مسعود رضائی

دوره 2، شماره 1 ، تیر 1392، ، صفحه 93-108

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2013.07.03.217

چکیده
  اثر مقادیر مختلف ایزوله پروتئین سویا بر روی ویژگی‌های کیفی (بافت، رنگ، ظرفیت نگه داری آب، گرانروی) و ارزیابی حسی سوریمی تهیه شده از ماهی کپور معمولی مورد مطالعه قرار گرفت. ایزوله پروتئین سویا در مقادیر 10، 20 و 30 درصد به سوریمی تهیه شده از ماهی کپور معمولی افزوده شد و بعد از روکش گذاری و به منظور تهیه ژل پروتئینی سوریمی یا کامابوکو، این ...  بیشتر