نویسنده = حمید بخش آبادی
تأثیر پیش‌فرایند ریزموج بر پایداری اکسایشی و برخی خصوصیات کمی و کیفی روغن استخراج‌‌‌‌‌شده از دانه‌های کُلزا

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 65-74

10.22101/JRIFST.2018.05.19.715

معصومه مقیمی؛ عادل بیگ بابایی؛ حمید بخش آبادی؛ مرتضی محمدی؛ شیلان رشیدزاده


بهینه‌سازی فرایند استخراج روغن از سیاه‌دانه با پیش‌تیمار میدان الکتریکی متناوب (PEF)

دوره 6، شماره 3، آبان 1396، صفحه 221-234

10.22101/JRIFST.2017.11.18.631

حمید بخش آبادی؛ حبیب‌الله میرزایی؛ علیرضا قدس‎ولی؛ سیدمهدی جعفری؛ امان محمد ضیایی‎فر؛ عادل بیگ بابایی


مدل‌سازی استخراج روغن از دانۀ کتان به کمک پیش‌تیمار مایکروویو با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 199-210

10.22101/JRIFST.2017.09.02.627

معصومه مقیمی؛ حمید بخش آبادی؛ مسعود بذرافشان


بررسی تأثیر مدت زمان خیساندن و جوانه‌زنی بر خصوصیات کمی و کیفی عصاره مالت حاصل از لاین 20-88 EBYT-جو

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 129-138

10.22101/JRIFST.2012.06.21.125

حمید بخش آبادی؛ حبیب الله میرزایی؛ علی رضا قدس ولی؛ امان محمد ضیایی فر؛ عماد آیدانی؛ مرتضی محمدی