نویسنده = سلیمان عباسی
بررسی ویژگی‌های امولسیون‌کنندگی صمغ فارسی اصلاح شده با اُکتنیل سوکسینیک انیدرید (OSA)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 55-72

10.22101/JRIFST.2016.06.01.515

سمیه محمدی؛ سلیمان عباسی


ارزیابی تأثیر اصلاح شیمیایی روی افزایش حلالیت بخش نامحلول صمغ فارسی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 171-184

10.22101/JRIFST.2014.08.23.326

معصومه ثمری خلج؛ سلیمان عباسی


تأثیر خشک کردن به روش مایکروویو- خلاء و استفاده از هیدروکلوئیدها بر زنده‌مانی باکتری‎های آغازگر و ویژگی‌های رنگ ماست فوری

دوره 2، شماره 1، تیر 1392، صفحه 51-62

10.22101/JRIFST.2013.07.03.214

مرجان اسمعیل زاده نصیری؛ سلیمان عباسی؛ سیدمهدی سیدین اردبیلی


تأثیر فراصوت روی برخی ویژگی‌های رئولوژیکی و حسی دوغ غنی‌‌شده با اسیدهای چرب امگا-3

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 229-240

10.22101/JRIFST.2013.03.15.141

فاطمه شیخ‌شعاعی؛ سلیمان عباسی


تأثیر میزان صمغ فارسی، روغن، پروتئین و پ هاش بر پایداری امولسیون تهیه شده با فراصوت

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 199-218

10.22101/jrifst.2012.12.20.135

فاطمه یوسفی؛ سلیمان عباسی؛ حمید عزت پناه


انتخاب مدل ریاضی مناسب برای کینتیک خشک شدن ماست در خشک کن مایکروویو- خلاء

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 139-152

10.22101/JRIFST.2012.06.21.126

عبدالرحمن قادری؛ سلیمان عباسی؛ زهره حمیدی