تهیۀ فیلم نانوکامپوزیت سلولز باکتریایی/پلی‌پیرول- اکسید روی و بررسی ویژگی‌های فیزیکومکانیکی، ضدمیکروبی و آنتی‌اکسیدانی آن

سجاد پیرسا؛ توحید شموسی؛ احسان مقدس کیا

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 79-90

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2019.04.30.817

چکیده
  در این تحقیق نانوذرات پلی‌پیرول (PPy) و نانوکامپوزیت پلی‌پیرول-اکسید روی (PPy-ZnO) به روش شیمیایی روی فیلم سلولز باکتریایی در حضور کلرید آهن 3 سنتز و فیلم‌های هادی الکتریسیته تهیه شد. اندازه، شکل و مورفولوژی ذرات سنتزشده با استفاده از تکنیک میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان دادند پلی‌پیرول‌های سنتزشده کروی‌شکل ...  بیشتر

بررسی اثرات ریز‌جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس و صمغ زدو در ماست پروبیوتیک

رسول زرین؛ زهرا قاسم پور؛ محمود رضازاد باری؛ محمد علیزاده؛ احسان مقدس کیا

دوره 3، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 197-210

http://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2014.10.23.331

چکیده
  اثرات کاربرد همزمان اسپیرولینا پلاتنسیس (0/5-0 درصد) و صمغ زدو (0/5-0 درصد) در طی زمان نگهداری (21-1 روز) در انواع ماست (ساده/پرو‌بیوتیک) توسط طرح آماری مرکب مرکزی در 20 تیمار بررسی گردید. شاخص‌های کیفی مورد مطالعه شامل pH، اسیدیته، ارزیابی زنده‌مانی پرو‌بیوتیک در محیط کشت MRS agar حاوی ونکومایسین، فعالیت آنتی‌اکسیدانی با آزمون ممانعت 1 و 1 دی‌فنیل ...  بیشتر