نویسنده = راضیه نیازمند
بررسی کارایی ورقه‌های استات سلولز رهایندۀ دی‌اکسید گوگرد بر ماندگاری میوۀ کیوی نگهداری‌شده در سردخانه

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-14

10.22101/JRIFST.2022.300154.1274

راضیه نیازمند؛ پروین شرایعی؛ مسلم جهانی؛ الهام آذرپژوه؛ محمدرضا عبدالهی مقدم


بررسی تأثیر سطوح مختلف مخلوط صمغ‌های زانتان/گوار و عصاره چوبک بر خواص رئولوژیکی، حرارتی، حسی و ریزساختار مارشمالو بدون ژلاتین

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 107-126

10.22101/JRIFST.2019.11.10.e1099

ماریه مردانی؛ سمیرا یگانه زاد؛ راضیه نیازمند


شناسایی ترکیبات شیمیایی تقطیرات حاصل از مرحلۀ بوگیری روغن خام سویا با استفاده از دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف‌سنج جرمی (GC-MS)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-10

10.22101/JRIFST.2019.07.28.e1023

پریسا جعفریان اصل؛ راضیه نیازمند؛ مسلم جهانی


اندازه گیری سریع مواد فعال زیستی لیپیدی موجود در تقطیرات بوگیری روغن کلزا با استفاده از دستگاه کروماتوگراف گازی- طیف سنج جرمی (GC-MS)

دوره 9، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 351-362

10.22101/JRIFST.2020.198661.1137

پریسا جعفریان اصل؛ راضیه نیازمند؛ سید طفیل حسین شرازی


بررسی اثر آنتی‌اکسیدان و نگهدارنده‌ها بر ویژگی‌های اکسایشی و میکروبی کرۀ گردو طی زمان ماندگاری

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 151-164

10.22101/JRIFST.2019.07.22.824

مصطفی شهیدی نوقابی؛ راضیه نیازمند؛ مژده صراف؛ مهناز شهیدی نوقابی


ارزیابی ویژگی‌‌های فیزیکوشیمیایی، بافتی و پختی اسپاگتی غنی‌شده با سبوس جو و صمغ زانتان

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 91-110

10.22101/JRIFST.2019.04.30.818

راضیه نیازمند؛ سارا ناجی طبسی؛ آتنا مدیری؛ مسلم جهانی


تأثیر روغن‌کنجد و مواد صابونی‌ناشوندۀ آن در کاهش آکریل‌آمید برش‌های سیب‌زمینی سرخ‌شده

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 1-12

10.22101/JRIFST.2018.05.19.711

زهرا کشاورز؛ راضیه نیازمند؛ اکرم آریان فر


کاهش میزان آکریل‌آمید و جذب روغن دونات با استفاده از اثر آنتی‌اکسیدانی روغن‌کنجد و مواد صابونی‎ناشوندۀ آن

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-10

10.22101/JRIFST.2017.05.22.611

ساره رشیدی؛ راضیه نیازمند؛ اکرم آریان‎فر


اثر مقدار مخمر، زمان تخمیر و دمای سرخ‌کردن بر میزان آکریل‌آمید و خصوصیات فیزیکوشیمیایی دونات

دوره 4، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 283-298

10.22101/JRIFST.2016.01.30.441

زهره قائینی؛ راضیه نیازمند؛ مصطفی شهیدی نوقابی


اثر پودر آب‌پنیر و بی‌کربنات سدیم بر مقدار آکریل‌آمید در بیسکویت‌های پتی‌بور و مادر

دوره 4، شماره 3، آذر 1394، صفحه 197-208

10.22101/JRIFST.2015.11.22.431

راضیه نیازمند؛ آرپا خچومیان؛ مصطفی شهیدی نوقابی


ارزیابی زمان دور‌ریزی روغن کانولا بر اساس شاخص‌های اکسایشی طی سرخ کردن عمیق سیب زمینی

دوره 2، شماره 1، تیر 1392، صفحه 37-50

10.22101/JRIFST.2013.07.03.213

مهدی کاویانی؛ راضیه نیازمند؛ مصطفی شهیدی نوقابی