بررسی تأثیر افزودن نشاستۀ استیله بر روی ویژگی رئولوژی خمیر و کیفیت نان بربری

محمد حسین عزیزی؛ حسن احمدی گاولیقی؛ منصوره ابراهیمیان

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 221-234

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2016.12.19.531

چکیده
  هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر افزودن درصدهای مختلف نشاستۀ گندم استیله بر ویژگی­های خمیر و نان بود. بدین منظور درصد آب­اندازی و ویژگی­های خمیری­شدن نشاستۀ گندم طبیعی و نشاستۀ گندم استیله و تأثیر سطوح 5، 10 و 15 درصد آنها بر ویژگی­های آرد گندم توسط دستگاه آنالیز سریع ویسکوزیته بررسی شد. سپس ویژگی­های رئولوژی خمیر با دستگاه ...  بیشتر

تولید و ارزیابی خواص فیلم‌ فعال نانوکامپوزیتی نشاسته-‌‌رس حاوی اسانس دارچین و سوربات پتاسیم

حسن برزگر؛ محمد حسین عزیزی؛ محسن برزگر؛ زهره حمیدی اصفهانی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 167-178

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2013.09.16.225

چکیده
  در سال‌های اخیر تمایل به مواد غذایی تازه که متحمل کمترین فرآیند شده باشند گسترش زیادی پیدا کرده است. استفاده از بسته‌بندی‌های فعال، روش نوینی برای نگهداری این نوع محصولات می‌باشد. در این تحقیق فیلم‌های فعال نانوکامپوزیتی نشاسته- رس حاوی اسانس دارچین یا سوربات پتاسیم (0، 5، 7/5 و 10 درصد نسبت به وزن خشک نشاسته) تولید شده و خواص فیزیکی، ...  بیشتر