نویسنده = عادل بیگ بابایی
بهینه‌سازی فرایند استخراج روغن از سیاه‌دانه با پیش‌تیمار میدان الکتریکی متناوب (PEF)

دوره 6، شماره 3، آبان 1396، صفحه 221-234

10.22101/JRIFST.2017.11.18.631

حمید بخش آبادی؛ حبیب‌الله میرزایی؛ علیرضا قدس‎ولی؛ سیدمهدی جعفری؛ امان محمد ضیایی‎فر؛ عادل بیگ بابایی