نویسنده = پرستو پورعاشوری
ارزیابی خصوصیات کیونیوموسین استخراجی از عروس‌دریایی کاتوستیلوس تاگی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 169-180

10.22101/JRIFST.2022.343702.1364

نجمه حمیدیان؛ بهاره شعبانپور؛ پرستو پورعاشوری؛ پریسا حسین خضری


تأثیر روش‌های استخراج پیوسته و مجزا بر بازده و کیفیت پروتئین و کلروفیل استخراجی از ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina Platensis)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 209-222

10.22101/JRIFST.2022.340779.1356

ساناز اورجه؛ پرستو پورعاشوری؛ بهاره شعبانپور؛ سیدولی حسینی


تأثیر هیدروکلوئید کیتوزان و الیگوساکارید آن در مقایسه با پیروفسفات سدیم بر ویژگی‌های کیفی میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) در شرایط انجماد

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 307-322

10.22101/JRIFST.2020.218798.1158

طاهره تاقانی؛ بهاره شعبانپور؛ پرستو پورعاشوری؛ علیرضا عالیشاهی


تأثیر کیتوزان و روش‌های پخت در تشکیل آمین‌های آروماتیک حلقوی فیلۀ فیل‌‌ماهی

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 175-188

10.22101/JRIFST.2020.191025.1097

حجت میرصادقی؛ علیرضا عالیشاهی؛ مهدی اجاق؛ پرستو پورعاشوری


اثر نوع دیواره و روش ریزپوشانی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی ریزکپسول‌های روغن‌ماهی

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 13-28

10.22101/JRIFST.2018.05.19.712

بهاره شعبانپور؛ بهار مهراد؛ پرستو پورعاشوری؛ سید مهدی جعفری


بررسی اثر فیلم خوراکی پروتئین میوفیبریل ماهی ـ نانوفیبر سلولز حاوی نانولیپوزوم‌های اسانس پونۀ کوهی بر کیفیت میکروبی فیلۀ ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان نگهداری‌شده در شرایط سرد

دوره 6، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 335-350

10.22101/JRIFST.2018.02.12.642

محسن کاظمی؛ بهاره شعبانپور؛ پرستو پورعاشوری