نویسنده = مهدی کاشانی‌نژاد
مدل‌سازی انتقال جرم در فرایند خشک‌کردن برش‌های سیب توسط پرتودهی مادون‌قرمز با روش حرارت‌دهی متناوب

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 75-88

10.22101/JRIFST.2018.05.19.716

حسن صباغی؛ امان محمد ضیائی‌فر؛ مهدی کاشانی نژاد


جداسازی، شناسایی مولکولی و ارزیابی اثر ضدقارچی جدایه‌های لاکتیکی غالب خمیرترش‌های سبوس گندم و سبوس برنج

دوره 6، شماره 3، آبان 1396، صفحه 245-260

10.22101/JRIFST.2017.11.18.633

معصومه احسان‌بخش؛ علیرضا صادقی؛ مجتبی رئیسی؛ مریم ابراهیمی؛ مهدی کاشانی‌نژاد


ریزپوشانی ترکیبات زیست‌فعال عصارۀ آبی برگ زیتون در ماتریس ساکارز به روش هم‌تبلوری: بررسی ویژگی‌های ساختاری و پایداری

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 127-140

10.22101/JRIFST.2017.09.02.622

مهدیه اکبری؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ محمد قربانی؛ مهدی کاشانی‌نژاد؛ خشایار سرابندی


تأثیر مرحلۀ افزایش دما بر بُعد فرکتال آب لیموترش در فراوری حرارتی به روش مرسوم و امواج مادون‌قرمز

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 183-196

10.22101/JRIFST.2016.09.17.526

سارا آقاجان زاده سورکی؛ امان محمد ضیائی‌فر؛ مهدی کاشانی نژاد