نویسنده = سید محمدعلی رضوی
مطالعۀ رفتار سینتیک رهایش سینامالدهید ریزپوشانی‌شده با نشاستۀ ذرت با آمیلوز بالا در شرایط شبیه‌سازی‌شدۀ دهان و حین نگهداری و بهینه‌یابی ویژگی‌های ریزکپسول‌ها با روش پایش پارامتری

دوره 12، شماره 3، آذر 1402، صفحه 273-290

10.22101/JRIFST.2022.327161.1323

نرگس سامانیان؛ محبت محبی؛ سیدمحمدعلی رضوی؛ مهدی وریدی؛ جواد ابوالفضلی اصفهانی


خواص ساختاری و مورفولوژیکی کمپلکس کنسانترۀ پروتئین آب‌پنیر-نشاستۀ اصلاح‌شده: تأثیر pH و نسبت بیوپلیمرها

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 39-54

10.22101/JRIFST.2022.338470.1349

محسن صهبایی اجلالی؛ سید محمدعلی رضوی


بررسی اثر کربوکسی‌متیل سلولز، صمغ دانۀ شاهی، کنسانترۀ پروتئین آب‌پنیر و مدت زمان هم‌زدن بر خواص فیزیکی، بافتی و رئولوژیکی خامۀ قنادی شیر شتر

دوره 11، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 335-350

10.22101/JRIFST.2022.328915.1326

مرتضی کاشانی نژاد؛ سید محمدعلی رضوی؛ محمّد رضا صلاحی


ارزیابی اثرات صمغ آگار بر خواص بافتی و رئولوژیکی ژل سرد پرشدۀ امولسیونی ایزولۀ پروتئین آب‌پنیر

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 257-274

10.22101/JRIFST.2022.318480.1303

محمّد رضا صلاحی؛ سید محمدعلی رضوی؛ محبت محبی


مدل‌سازی سینتیکی شار و مقاومت هیدرولیکی کل فرایند دیافیلتراسیون شیر شتر: بررسی اثر pH و غلظت نمک

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 155-168

10.22101/JRIFST.2021.268678.1218

مرتضی کاشانی نژاد؛ سید محمدعلی رضوی


بررسی ویژگی‌های فیزیکومکانیکی دانۀ انجره (Urtica pilulifera) و بهینه‌یابی شرایط استخراج صمغ حاصل از آن به روش سطح پاسخ

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 143-160

10.22101/JRIFST.2020.194091.1102

زهرا زمانی؛ سید محمدعلی رضوی؛ محمد صادق امیری


مقایسۀ ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی تهیه‌شده از شیر گاو و شیر سویا با بستنی تولیدشده از پودر آمیختۀ آنها

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 73-84

10.22101/JRIFST.2020.184654.1091

عبدالرضا میرچولی برازق؛ مصطفی مظاهری طهرانی؛ سیدعلی مرتضوی؛ سید محمدعلی رضوی


بهینه‌سازی اثرات غلظت نشاستۀ گرمانرم و گلیسرول بر خواص فیزیکومکانیکی آمیزۀ نشاستۀ گرمانرم/پلی‌لاکتیک اسید به روش سطح پاسخ

دوره 7، شماره 3، مهر 1397، صفحه 309-322

10.22101/JRIFST.2018.10.20.736

محمدرضا عبدالهی مقدم؛ سید محمدعلی رضوی؛ یوسف جهانی


مدلسازی شار تراوه فرآیند اولترافیلتراسیون شیر تحت شرایط عملیاتی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی مختلف به روش نرو-فازی

دوره 3، شماره 3، آبان 1393، صفحه 283-296

10.22101/JRIFST.2014.10.23.337

مهناز شهیدی نوقابی؛ سید محمدعلی رضوی؛ مصطفی شهیدی نوقابی


حذف ناخالصی‌های شکر خام نیشکر در فرآیند فراپالایش ارتقاء یافته با استفاده از عامل فعال سطحی غیریونی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 365-380

10.22101/JRIFST.2014.03.01.246

وحید حکیم زاده؛ محمد الهی؛ سیدمحمود موسوی؛ سید محمدعلی رضوی


مدلسازی دفع یون‌های آب پرس تفاله چغندر طی فرآیند نانوفیلتراسیون به روش DSPM

دوره 2، شماره 1، تیر 1392، صفحه 63-78

10.22101/JRIFST.2013.07.03.215

مصطفی شهیدی نوقابی؛ سیدمحمود موسوی؛ سید محمدعلی رضوی؛ محمد الهی