1. بازدهی استخراج بتا-دی-‌گلوکان از ضایعات قارچ دکمه‌ای (آگاریکوس بیسپوروس) و توانایی آن در جذب آفلاتوکسین B1

صفیه رجب‌زاده شاندیز؛ سید مهدی زیارت نیا؛ ابوالفضل پهلوانلو؛ محبوبه سرابی جماب

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 314-325

http://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2019.09.17.e1037

چکیده
  بتاگلوکان‌ها در گسترۀ وسیعی از موجودات مختلف ازجمله مخمر، قارچ‌، باکتری‌، جلبک‌، جو و جو دوسر یافت می‌شود و اثرات بیولوژیکی متنوعی را از خود نشان می‌دهند. بتاگلوکان‌ها از پیوند بتا‌گلوکوزیدی واحدهای D-گلوکز به یکدیگر تشکیل‌ شده‌اند. توانایی جذب سموم قارچی ازجمله آفلاتوکسین‌ها توسط بتاگلوکان در سال‌های اخیر بسیار موردتوجه ...  بیشتر

2. بررسی تولید کومین آلدئید به‌عنوان طعم‌دهندۀ مواد غذایی با استفاده از سیستم کشت توأم سلولی زیرۀ سیاه کوهی Bunium persicum [Bioss] و زیرۀ سیاه اروپایی .Carum carvi L

مریم غیور کاظمی؛ سیدمهدی زیارت نیا؛ مجید رجبیان

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 197-210

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2016.09.17.527

چکیده
  در این پژوهش به‌منظور افزایش تولید کومین آلدئید به روش کشت سلولی تعلیقی از سیستم کشت توأم سلولی دو گیاه زیرۀ سیاه کوهی  [Boiss] Bunium persicum  و زیرۀ سیاه اروپایی  L. Carum carvi استفاده شد. براین‌اساس بذور دو گیاه در یک محیط کشت ساده و در شرایط دمایی 4 و 25 درجه سانتی‌گراد جوانه‌زنی انجام دادند. جهت القای کالوس از بذر جوانه زدۀ دو گیاه در ...  بیشتر

3. مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره سلولی حاصل از کشت درون‌شیشه‌ای زیره سیاه (Bunium persicum) و مقایسه آن با عصاره حاصل از بذر و اسانس

سارا خسروی نیا؛ سیدمهدی زیارت نیا؛ عبدالرضا باقری؛ سیدحسن مرعشی

دوره 2، شماره 1 ، تابستان 1392، ، صفحه 79-92

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2013.07.03.216

چکیده
  در سال‌های اخیر استفاده از گیاهان دارویی در درمان بیماری‌ها به علت مقاومت باکتری‌ها به داروهای شیمیایی رونق یافته است. در این تحقیق اثر ضد باکتریایی عصاره‌های آبی و اتانولی حاصل از کشت سلولی زیره سیاه با استفاده از روش‌های براث ماکرو دایلوشن و انتشار در آگار بر روی باکتری‌های Staphylococus aureus، Escherichia coli و Bacillus subtilis بررسی و با عصاره‌های ...  بیشتر