نویسنده = سیدهادی پیغمبردوست
تغییرات ترکیبات فراسودمند و برخی ویژگی‌های شیمیایی در کیک غنی شده با جوانه گندم

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 153-166

10.22101/JRIFST.2013.09.16.224

فروغ زارع نژاد؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ سیدهادی پیغمبردوست؛ محبوب نعمتی؛ سیدعباس رأفت