تغییرات ترکیبات فراسودمند و برخی ویژگی‌های شیمیایی در کیک غنی شده با جوانه گندم

فروغ زارع نژاد؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ سیدهادی پیغمبردوست؛ محبوب نعمتی؛ سیدعباس رأفت

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 153-166

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2013.09.16.224

چکیده
  جوانه گندم یک مکمل غذایی مغذی و سالم است که می‌تواند در جلوگیری از سرطان‌ها و دیگر مشکلات سلامتی مؤثر باشد. در این مطالعه، اثر افزودن جوانه گندم خام و تثبیت‌شده بر ویژگی‌های شیمیایی و ارزش تغذیه‌ای کیک مطالعه شد. جوانه گندم خام تثبیت شد و سپس آسیاب شد و جوانه گندم خام و تثبیت‌شده در مقدارهای 0، 5، 10، 15 و 20 درصد به فرمولاسیون کیک افزوده ...  بیشتر