1. تولید و ارزیابی خواص فیلم‌ فعال نانوکامپوزیتی نشاسته-‌‌رس حاوی اسانس دارچین و سوربات پتاسیم

حسن برزگر؛ محمد حسین عزیزی؛ محسن برزگر؛ زهره حمیدی اصفهانی

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 167-178

http://dx.doi.org/10.22101/jrifst.2013.09.16.225

چکیده
  در سال‌های اخیر تمایل به مواد غذایی تازه که متحمل کمترین فرآیند شده باشند گسترش زیادی پیدا کرده است. استفاده از بسته‌بندی‌های فعال، روش نوینی برای نگهداری این نوع محصولات می‌باشد. در این تحقیق فیلم‌های فعال نانوکامپوزیتی نشاسته- رس حاوی اسانس دارچین یا سوربات پتاسیم (0، 5، 7/5 و 10 درصد نسبت به وزن خشک نشاسته) تولید شده و خواص فیزیکی، ...  بیشتر