نویسنده = جلال دهقان نیا
نانولیپوزوم‌های حامل بتاکاروتن: بررسی اثر گامااوریزانول بر پایداری اندازه ذرات و درون‌پوشانی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 365-382

10.22101/JRIFST.2016.01.30.447

صحرا بشیری؛ بابک قنبرزاده؛ حامد همیشه کار؛ جلال دهقان نیا


مدل‌سازی سینتیک چروکیدگی قطعات سیب‌زمینی پیش‌تیمارشده با فراصوت و مایکروویو طی فرآیند سرخ‌کردن عمیق

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 183-196

10.22101/JRIFST.2015.07.23.427

جلال دهقان نیا؛ حامد باقری درویش محمد؛ بابک قنبرزاده


بررسی سینتیک خشک‌شدن لایه نازک آلوی پیش‌تیمارشده به‌صورت همزمان با امواج فراصوت و آبگیری اسمزی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 35-52

10.22101/JRIFST.2015.05.10.413

رسول قربانی؛ جلال دهقان نیا؛ سیدصادق سیدلو هریس؛ بابک قنبرزاده


تأثیر پیش‌تیمار با فراصوت و آنزیم‌بری روی جذب روغن سیب‌زمینی طی سرخ‌کردن عمیق

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 323-338

10.22101/JRIFST.2014.03.01.243

الهام رزاق پور؛ جلال دهقان نیا؛ بابک قنبرزاده