نویسنده = محمدجواد اکبریان میمند
بررسی امکان تولید بیسکویت رژیمی با استفاده از شیرین‌کننده استویوزید

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 157-170

10.22101/JRIFST.2014.08.23.325

مهدی وطن خواه؛ امیرحسین الهامی راد؛ مسعود یقبانی؛ نرگس نادیان؛ محمدجواد اکبریان میمند