نویسنده = محبت محبی
امکان‌سنجی تشخیص و درجه‌بندی فیزیکی خرمای مضافتی با استفاده از روش پردازش تصاویر دیجیتال و الگوریتم ماشین ‌بردار پشتیبان

دوره 12، شماره 3، آذر 1402، صفحه 259-272

10.22101/JRIFST.2022.275507.1234

مقداد تکلوزاده؛ محبت محبی؛ مسعود تقی زاده


مطالعۀ رفتار سینتیک رهایش سینامالدهید ریزپوشانی‌شده با نشاستۀ ذرت با آمیلوز بالا در شرایط شبیه‌سازی‌شدۀ دهان و حین نگهداری و بهینه‌یابی ویژگی‌های ریزکپسول‌ها با روش پایش پارامتری

دوره 12، شماره 3، آذر 1402، صفحه 273-290

10.22101/JRIFST.2022.327161.1323

نرگس سامانیان؛ محبت محبی؛ سیدمحمدعلی رضوی؛ مهدی وریدی؛ جواد ابوالفضلی اصفهانی


ارزیابی اثرات صمغ آگار بر خواص بافتی و رئولوژیکی ژل سرد پرشدۀ امولسیونی ایزولۀ پروتئین آب‌پنیر

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 257-274

10.22101/JRIFST.2022.318480.1303

محمّد رضا صلاحی؛ سید محمدعلی رضوی؛ محبت محبی


بهینه‌سازی فرمولاسیون دسر هوادار حاوی کنسانترۀ پروتئین آب‌پنیر و صمغ زانتان با استفاده از روش سطح پاسخ و بررسی خواص رئولوژیکی و بافتی آن

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-16

10.22101/JRIFST.2020.254462.1192

سارا پارسه؛ محبت محبی؛ تکتم محمدی مقدم؛ حسن صباغی


درون‌پوشانی لیکوپن با استفاده از نانوالیاف صمغ دانۀ ریحان/پلی‌وینیل الکل

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 235-248

10.22101/JRIFST.2020.219597.1157

میثم کمیجانی؛ محبت محبی؛ بهروز قرآنی


بررسی رهایش کافئین از کلوئیدوزوم هیدروژل در شرایط شبیه‌سازی‌شدۀ دهان و آنالیز دستگاهی میکروکپسول

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 141-154

10.22101/JRIFST.2021.262924.1211

زینب رضایی؛ محبت محبی؛ محمدرضا امیریوسفی


بررسی اثر پوشش‌دهی با صمغ‌‎های کتیرا و ثعلب و تیمار اسمزی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی گوشت شترمرغ

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 11-28

10.22101/JRIFST.2020.177852.1076

سمانه علامتیان؛ محبت محبی؛ مهدی وریدی؛ مهدی مومن نژاد


ارزیابی اثر صمغ زانتان بر ویژگی‌های کیفی نان شیرینی محلی کیچی و استفاده از تحلیل تصاویر رقمی در بررسی ویژگی‌های ریزساختاری آن

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 237-254

10.22101/JRIFST.2019.07.16.e1022

مینا اکبریان؛ محبت محبی؛ آرش کوچکی؛ الناز میلانی؛ محمد خلیلیان موحد


بررسی ویژگی‌های ساختاری و رهایش د-لیمونن نانوپوشانی‌شده با صمغ دانۀ قدومه‌شیرازی به روش الکترواسپری

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 11-26

10.22101/JRIFST.2019.09.17.e1013

خدیجه خوش اخلاق؛ محبت محبی؛ آرش کوچکی


ارزیابی رهایش وانیلین از ریزکپسول‌های چندلایه تحت ‌شرایط شبیه‌سازی‌شدۀ دهان

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 111-124

10.22101/JRIFST.2019.07.22.821

محبت محبی؛ مهدی وریدی؛ محمد نوشاد؛ محمد خلیلیان موحد


بررسی اثر مدت زمان پخت اولیه و دورۀ نگهداری روی ویژگی‌های کیفی نان بربری نیم‌پخته با استفاده از پردازش تصویر

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 265-278

10.22101/JRIFST.2016.12.19.534

خدیجه خوش اخلاق؛ محبت محبی؛ محمد خلیلیان موحد