نویسنده = لاله رومیانی
پیش بینی ماندگاری میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) در شرایط انجماد بر اساس مدل آرنیوس و شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1402

10.22101/jrifst.2023.391376.1450

لاله رومیانی؛ الهام عیسوند حیدری


اثر ژلاتین و نانولیپوزوم اسانس لیموترش ایرانی (Citrus latifolia) بر ویژگی‌های کیفی سوریمی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 215-230

10.22101/JRIFST.2023.373987.1413

سحر اسمی پور نورآبادی؛ لاله رومیانی


بررسی تغییرات میکروبی، شیمیایی و رنگ برگر ماهی در شرایط مختلف نگهداری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 67-82

10.22101/JRIFST.2022.322910.1313

محمدجواد خلف پور؛ لاله رومیانی


بررسی تجربی فرایند خشک‌کردن فیلۀ ماهی با استفاده از تابش مادون‌قرمز

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 83-94

10.22101/JRIFST.2021.272321.1228

فرخ فرخ پور؛ لاله رومیانی؛ سروش زرین آبادی


پیش‌بینی تغییرات کیفی کپور نقره‌ای بسته‌بندی‌شده در شرایط خلأ با کمک روش سطح پاسخ

دوره 8، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 379-390

10.22101/JRIFST.2019.09.28.e1078

فروغ ظریف؛ لاله رومیانی؛ سروش زرین آبادی


اثر آنزیم، زمان و دما بر برخی ویژگی‌های پروتئین هیدرولیز‌شدۀ امعاواحشا کپور علف‌خوار

دوره 7، شماره 3، مهر 1397، صفحه 269-280

10.22101/JRIFST.2018.10.20.733

آتنا رفعتی نیا؛ لاله رومیانی