تحلیل تجربی اثر سپر حرارتی بر کاهش مصرف انرژی در ظرف پخت غذا

حسین زمانی؛ سیدمهدی میرزابابایی؛ سیدمجید هاشمیان

دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 353-364

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2019.02.23.741

چکیده
  هدف این تحقیق کاهش مصرف انرژی در فرایند پخت و پز ازطریق استفاده از سپرهای حرارتی پیرامون ظرف غذاست. در این تحقیق که برای اولین بار و به‌صورت آزمایشگاهی انجام شده است اثر سپر حرارتی باتوجه‌به پارامترهای هندسی ظرف (قطر و ارتفاع) و مقدار سیال، بر بازده حرارتی قبل و بعد از جوشش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که در مرحلۀ ...  بیشتر