بررسی تأثیر ضخامت پلی‌اتیلن، ترکیب گازی و دما بر زمان ماندگاری و کیفیت توت فرنگی

لاله خانکشی؛ رضا طباطبائی کلور؛ سیدجعفر هاشمی

دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 377-392

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2019.02.23.743

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر بسته‌بندی تحت اتمسفر اصلاح‌شده بر کیفیت و طول عمر توت فرنگی موردبررسی قرار گرفت. برای بسته‌‌بندی توت‌فرنگی‌ها از سه ترکیب گازی (هوا، ترکیب گازی اول: 75 درصد نیتروژن + 15 درصد دی‌اکسیدکربن + 10 درصد اکسیژن و ترکیب گازی دوم: 75 درصد نیتروژن + 10 درصد دی‌اکسیدکربن + 15 درصد اکسیژن)، کیسه‌های پلی‌اتیلن در سه ضخامت 30، 50 ...  بیشتر