ارزیابی پارامترهای کیفی و راندمان خشک‌کردن قارچ دکمه‌ای در خشک‌کن هیبریدی مایکروویو ـ جریان هوای گرم

امین عمری؛ ناصر بهروزی خزاعی؛ فاروق شریفیان

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 213-224

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2018.07.17.727

چکیده
  در این پژوهش قارچ خوراکی دکمه‌ای به‌صورت کامل، با استفاده از خشک‌کن ترکیبی مایکروویو ـ جریان هوای گرم در دو حالت چگالی توان ثابت و متغیر با سطوح چگالی توان (1/5، 2 و 2/5 وات بر گرم) و 3 سطح دمای 23 (محیط)، 50 و 70 درجۀ سلسیوس برای جریان هوای گرم ورودی خشک شد.سپس راندمان خشک‌کردن و کیفیت نهایی محصول خشک‌شده (رنگ و ظرفیت بازجذبی) مورد ارزیابی ...  بیشتر