جداسازی، شناسایی و تعیین حساسیت ضدمیکروبی آرکوباکتر بوتزلری جداشده از لاشۀ مرغ در کشتارگاه‌های شهرستان تنکابن

زهرا پورعباسقلی؛ حامی کابوسی؛ مسعود قانع؛ راحم خوشبخت؛ مهدی قیامی راد

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 83-94

http://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2022.327651.1324

چکیده
  آرکوباکتر بوتزلری رایج‌ترین جنس از خانوادۀ کمپیلوباکتریاسه است که به‌عنوان پاتوژن زئونوز و نوظهور شناخته شده است. هدف از این مطالعه جداسازی، شناسایی و تعیین حساسیت ضدمیکروبی سویه‌های آرکوباکتر بوتزلری نسبت به آنتی‌بیوتیک‌هایی است که در درمان بیماری‌های عفونی در انسان و حیوانات استفاده می‌شود. ازاین‌‌رو، 297 نمونه از لاشۀ مرغ ...  بیشتر

ارزیابی بیان ژن‌های مشارکت‌کننده در بیماری‌زایی luxS و ctxMاشریشیاکلی جداشده از نمونه‌های لبنی در کشت هم‌زمان با باسیلوس کواگولانس

زهرا الهیان فیروز؛ مجید باصری‌صالحی؛ مسعود قانع

دوره 10، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 350-358

http://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2021.258117.1202

چکیده
  هدف از این مطالعه ارزیابی بیان بعضی ژن‌های مشارکت‌کننده در بیماری‌زایی (luxS و ctxM) اشریشیاکلی در کشت هم‌زمان با پروبیوتیک‌های بومی می‌باشد. برای انجام این تحقیق باکتری اشریشیاکلی از 20 نمونه محصولات لبنی (شیر و پنیر) جدا گردید. سپس ویژگی پروبیوتیکی باسیلوس‌های جداشده از دستگاه گوارشی طیور با استفاده از قابلیت بقای آنها در pH اسیدی، ...  بیشتر

شیوع و توزیع ژن‌های ویرولانس آرکوباکتر بوتزلری در نمونه‌های پساب کشتارگاه مرغ تنکابن

سیده سارا فلاح چای؛ نیما بهادر؛ مسعود قانع

دوره 9، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 423-432

http://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2021.260335.1207

چکیده
  آرکوباکتر بوتزلری درارتباط‌با انتریت،‌ کرامپ‌شکمی، باکتریمی، آپاندیسیت در انسان و انتریت و درد شکمی ‌در حیوانات شناخته می‌شود. این باکتری به‌عنوان خطرناک‌ترین گونه برای سلامت انسان براساس شاخص‌های کمیسیون میکروبیولوژی غذایی اعلام شده است. همچنین به‌عنوان پاتوژن مهم زئونوتیک معرفی شده است. هدف از این مطالعه جداسازی، شناسایی ...  بیشتر