ایمنی و کنترل کیفی مواد غذایی
استفاده از نانوامولسیون اسانس هستۀ انگورقرمز(Vitis vinifera) به‌منظور بهبود شاخص‌های شیمیایی، باکتریایی و افزایش زمان ماندگاری فیلۀ مرغ بسته‌بندی‌شدۀ تازه در دمای یخچال

مریم قنبری؛ عباسعلی مطلبی؛ نوردهر رکنی؛ امیرعلی انوار

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 169-182

https://doi.org/10.22101/jrifst.2022.328783.1331

چکیده
  فیلۀ مرغ یکی از فراورده‌های غذایی پرطرف‌دار حاصل از گوشت مرغ است. رشد میکروبی و اکسیداسیون لیپیدها از عوامل اولیۀ فساد این محصول در شرایط یخچالی می‌باشد. نمونه‌های فیلۀ مرغ در قالب یک نمونۀ شاهد و یک تیمار با اسانس هستۀ انگور و 4 تیمار با غلظت‌های 1، 2 و 5 درصد نانوامولسیون اسانس هستۀ انگور تهیه‌شده و به مدت 14 روز در یخچال (4 و 8 درجۀ ...  بیشتر

مروری بر فیکوبیلی‌پروتئین‌های سیانوباکتری‌ها: ساختمان، عملکرد و کاربردهای صنعتی آن در صنایع غذایی و دارویی

سید امیرعلی انوار؛ بهاره نوروزی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 181-198

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2021.288378.1247

چکیده
  فیکوبیلی‌پروتئین‌ها، رنگدانه‌های جانبی فتوسنتزی با ساختمان تتراپیرولی مستخرج از سویه‌های باکتری‌ها هستند که در داخل ساختمانی به نام فیکوبیلی‌زوم روی غشاهایی تلاکوئیدی سازمان یافته‌اند. فیکوبیلی‌پروتئین‌ها، به‌طور گسترده‌ای در ساخت پروب‌های فلورسنت و تجزیه‌وتحلیل بالینی و ایمونولوژیکی تجاری‌سازی شده‌اند، علاوه‌برآن ...  بیشتر