کلیدواژه‌ها = مصرف انرژی
تحلیل تجربی اثر سپر حرارتی بر کاهش مصرف انرژی در ظرف پخت غذا

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 353-364

10.22101/JRIFST.2019.02.23.741

حسین زمانی؛ سیدمهدی میرزابابایی؛ سیدمجید هاشمیان


طراحی، ساخت و بررسی عملکرد سیستم خشک کن بستر جهنده

دوره 2، شماره 3، آذر 1392، صفحه 243-252

10.22101/JRIFST.2013.12.01.234

محسن زندی؛ مهرداد نیاکوثری؛ محمدهادی اسکندری؛ محمد سرشار