کلیدواژه‌ها = خشک‌کن پاششی
ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی پنیر سفید فراپالایش غنی‌شده با عصارۀ جوانۀ گندم ریزپوشانی‌شده با خشک‌کن پاششی و انجمادی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 127-140

10.22101/JRIFST.2020.218931.1159

فهیمه جمعدار؛ سیدعلی مرتضوی؛ محمد رضا سعیدی اصل؛ اکرم شریفی


غنی‌سازی رنگدانه‌های آنتوسیانینی آب انار به کمک رزین‎‌های پلیمری و تهیۀ پودر حاصل از آن به روش خشک‌‎کن پاششی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 71-82

10.22101/JRIFST.2021.271556.1224

مریم منظری توکلی؛ صمد نژادابراهیمی؛ حسن رضادوست؛ محمد حسین میرجلیلی


مقایسه ویژگی‌های ریزکپسول‌های روغن سبوس برنج تهیه شده با خشک‌کن پاششی و خشک‌کن انجمادی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 97-114

10.22101/JRIFST.2014.08.23.321

بی بی مرضیه رضوی زاده؛ فائزه خان محمدی؛ سید ناصر عزیزی


بهینه‌یابی شرایط خشک کردن پاششی آب انار با استفاده از روش سطح-پاسخ

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 129-142

10.22101/JRIFST.2014.08.23.323

فخری شهیدی؛ مهدی وریدی؛ محبت محبی؛ محمد نوشاد؛ محمد خلیلیان موحد