کلیدواژه‌ها = پایداری
کاهش ترکیبات ضدتغذیه‌ای و اسیدهای چرب آزاد سبوس جو، جوی دوسر و برنج تیمارشده با امواج مایکروویو

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 55-66

10.22101/JRIFST.2022.324723.1317

مریم عزیزخانی؛ رمضان ابراهیم خاصی


ارزیابی تأثیر نوع و سطوح مختلف ترکیبات کوپیگمنت‌کننده در پایداری رنگ‌دانۀ فیکوسیانین در برابر pH

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 299-310

10.22101/JRIFST.2021.309960.1286

رضا کاراژیان؛ مریم عامری؛ نجمه گرد نوشهری؛ احمد احتیاطی


عوامل مؤثر بر تولید و پایداری فرمولاسیون بهینۀ نانوامولسیون حاوی ترکیب ویتامین A و D به‌ روش تشکیل خودبه‌خودی

دوره 7، شماره 3، مهر 1397، صفحه 255-268

10.22101/JRIFST.2018.10.20.732

اکرم پزشکی نجف آبادی؛ فاطمه السادات هاشمی؛ افرا مرندی؛ خدیجه قره داغی؛ سیدحسین جلالی


تهیه نانوامولسیون‌های حامل ویتامین A پالمیتات به روش خودبه‌خودی: بررسی تأثیر سورفاکتانت و فاز روغنی بر اندازۀ قطرات و پایداری

دوره 4، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 299-314

10.22101/JRIFST.2016.01.30.442

اکرم پزشکی؛ بابک قنبرزاده؛ حامد همیشه کار؛ محمد مقدم؛ عیسی فتح الهی


نانولیپوزوم‌های حامل بتاکاروتن: بررسی اثر گامااوریزانول بر پایداری اندازه ذرات و درون‌پوشانی

دوره 4، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 365-382

10.22101/JRIFST.2016.01.30.447

صحرا بشیری؛ بابک قنبرزاده؛ حامد همیشه کار؛ جلال دهقان نیا


تأثیر فراصوت روی برخی ویژگی‌های رئولوژیکی و حسی دوغ غنی‌‌شده با اسیدهای چرب امگا-3

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 229-240

10.22101/JRIFST.2013.03.15.141

فاطمه شیخ‌شعاعی؛ سلیمان عباسی


بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان پایداری ترکیبات فنولی حاصل از میوه ازگیل (.Mespilus germanica L)

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 219-228

10.22101/JRIFST.2012.12.20.136

سمانه ممشلو؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ محمد قربانی؛ مهران اعلمی؛ مرتضی خمیری