بررسی پایداری اکسیداتیو روغن سرخ‌‌کردنی مخلوط‌شده با روغن دانۀ خرفه و روغن ذرت

میلاد رنجبر؛ کژال سجادی

دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 393-408

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2019.02.23.744

چکیده
  یکی از راه‌های پایدارسازی روغن سرخ‌کردنی، به‌منظور حذف آنتی‌اکسیدان‌های سنتزی، افزودن روغن‌های با ترکیبات ضداکسایشی و پایداری اکسیداتیو بالا می‌باشد. هدف از این پژوهش، ارزیابی کیفی مخلوط سه نوع روغن سرخ‌کردنی (آفتاب‌گردان، لادن و ایران) در اثر افزودن روغن دانۀ خرفه و ذرت طی 12 ساعت سرخ‌کردن در دمای 2±170 سانتی‌گراد بود. برای ...  بیشتر