کلیدواژه‌ها = بیاتی
مقایسۀ اثر درصد شکر و زمان تخمیر خمیرترش حاوی کشت آغازگر اختصاصی (لاکتوباسیلوس پلانتاروم) بر کیفیت نان بربری تولیدی با آردهای دارای دو درجه استخراج مختلف

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 153-170

10.22101/JRIFST.2016.09.17.524

علیرضا صادقی؛ عباس عابدفر


تأثیر صمغ فارسی و پودر تفالۀ هویج بر روند بیاتی دونات پیش‌فرایند شده توسط مایکروویو

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 171-182

10.22101/JRIFST.2016.09.17.525

مهران نوری؛ بهزاد ناصحی؛ وحید سماواتی؛ سامان آبدانان مهدی زاده


تاثیر افزودن پوره سیب زمینی بر کاهش بیاتی نان بربری

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 339-350

10.22101/JRIFST.2014.03.01.244

نسترن اکبری؛ جعفر محمدزاده میلانی؛ بهزاد علاء الدینی


تاثیر گوار، گزانتان، کربوکسی متیل سلولز و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز بر بیاتی نان بربری

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-10

10.22101/JRIFST.2012.05.21.111

گیسو ملکی؛ جعفر محمدزاده میلانی