بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل آکریل‌آمید و بنزو(آ)پیرن در فرایند پخت انواع نان سنتی، نیمه‌صنعتی و صنعتی

سمیرا اسلامی زاد؛ فرزاد کبارفرد؛ نیما نادری؛ حسن یزدان پناه

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 95-106

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2021.269389.1221

چکیده
  نان قوت غالب مردم ایران و بسیاری از کشورهاست. آکریل‌آمید و بنزو(آ)پیرن به‌عنوان آلاینده‌های مهم نان به‌ترتیب جزء سرطان‌زاهای گروه 2A و گروه 1 طبقه‌بندی شده‌اند. ازاین‌رو، باتوجه‌به مصرف بالای نان در کشورمان و اثرات سرطان‌زایی این سموم، عوامل مؤثر بر تشکیل این ترکیبات در فرایند پخت نان بررسی شد. در این مطالعه آکریل‌آمید و بنزو(آ)پیرن ...  بیشتر

جداسازی و شناسایی مولکولی لاکتوباسیل های موجود دربرخی از فرآورده های لبنی بومی

مریم قبادی دانا؛ علی هاتف سلمانیان؛ باقر یخچالی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 99-116

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2012.06.21.123

چکیده
  یکصد و دوازده نمونه فراورده های لبنی از قبیل ماست، دوغ و شیرخام از مناطق بکر استان های کرمانشاه، کردستان، لرستان، ایلام و مرکزی جمع آوری شد. جداسازی باکتری ها بر مبنای روش های استاندارد بین المللی انجام شد. پس از انجام کشت های متوالی بر روی محیط های اختصاصی با کسب کلنی های تیپیک و مشاهده میکروسکوپی، نود و سه باکتری برای آنالیزهای بعدی ...  بیشتر