کلیدواژه‌ها = نان بربری
تأثیر غلتک‌های نرم‌کننده طی فرایند آسیابانی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی آرد و ویژگی‌‏های رئولوژیکی خمیر و نان بربری

دوره 8، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 341-356

10.22101/JRIFST.2019.08.11.e1082

محبوبه سادات میراحمدی؛ فریبا نقی پور؛ سید مهدی سیدین اردبیلی


تأثیر صمغ بالنگو و کتیرا بر ویژگی کیفی و حسی نان بربری نیمه‌پز منجمد

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 395-404

10.22101/JRIFST.2017.02.26.007

زهرا شیخ الاسلامی؛ تکتم هجرانی؛ مهدی کریمی؛ مهدی قیافه داودی؛ حامد فاطمیان


بررسی اثر مدت زمان پخت اولیه و دورۀ نگهداری روی ویژگی‌های کیفی نان بربری نیم‌پخته با استفاده از پردازش تصویر

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 265-278

10.22101/JRIFST.2016.12.19.534

خدیجه خوش اخلاق؛ محبت محبی؛ محمد خلیلیان موحد


مقایسۀ اثر درصد شکر و زمان تخمیر خمیرترش حاوی کشت آغازگر اختصاصی (لاکتوباسیلوس پلانتاروم) بر کیفیت نان بربری تولیدی با آردهای دارای دو درجه استخراج مختلف

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 153-170

10.22101/JRIFST.2016.09.17.524

علیرضا صادقی؛ عباس عابدفر


تاثیر افزودن پوره سیب زمینی بر کاهش بیاتی نان بربری

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 339-350

10.22101/JRIFST.2014.03.01.244

نسترن اکبری؛ جعفر محمدزاده میلانی؛ بهزاد علاء الدینی


تاثیر گوار، گزانتان، کربوکسی متیل سلولز و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز بر بیاتی نان بربری

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-10

10.22101/JRIFST.2012.05.21.111

گیسو ملکی؛ جعفر محمدزاده میلانی