کلیدواژه‌ها = صمغ
بهینه‌یابی ویژگی‌های دونات غنی‌شده با پودر پالپ پرتقال

دوره 7، شماره 3، مهر 1397، صفحه 297-308

10.22101/JRIFST.2018.10.20.735

عاطفه یوسفی؛ بهزاد ناصحی؛ حسن برزگر


تأثیر فیبر باگاس نیشکر بر ویژگی‌های خمیر و نان بربری

دوره 6، شماره 3، آبان 1396، صفحه 235-244

10.22101/JRIFST.2017.11.18.632

فرزانه مرادی؛ بهزاد ناصحی


بررسی اثر صمغ دانه بالنگو شیرازی و پروتئین آب پنیر بر پایداری امولسیون روغن در آب

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 109-120

10.22101/JRIFST.2013.09.16.221

وحیده سادات حسینی؛ مسعود نجف نجفی؛ علی محمدی ثانی؛ آرش کوچکی


بررسی اثر صمغ‌‏های زانتان، آلژینات و کربوکسی متیل سلولز و شرایط انجمادزدایی بر کیفیت فینگر ماهی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 295-306

10.22101/JRIFST.2013.03.15.146

انیسه جمشیدی؛ بهاره شعبانپور؛ کاوه رحمانی فرح؛ سیدیوسف پیغمبری؛ هانیه رستم زاده؛ مریم آذری به؛ لحاک برزگر