کلیدواژه‌ها = جدا‌سازی
استفاده از فناوری انعکاس و پردازش صدا و شبکه عصبی مصنوعی در جدا‌سازی فندق با اندازه مختلف

دوره 3، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 297-306

10.22101/JRIFST.2015.01.21.341

احسان محمودی؛ سید مهدی جعفری؛ ندا رحمانیان جهرمی؛ محمد جواد اکبریان میمند؛ مهدی وطن خواه