کلیدواژه‌ها = بیسکویت
اثر پودر آب‌پنیر و بی‌کربنات سدیم بر مقدار آکریل‌آمید در بیسکویت‌های پتی‌بور و مادر

دوره 4، شماره 3، آذر 1394، صفحه 197-208

10.22101/JRIFST.2015.11.22.431

راضیه نیازمند؛ آرپا خچومیان؛ مصطفی شهیدی نوقابی


بررسی امکان تولید بیسکویت رژیمی با استفاده از شیرین‌کننده استویوزید

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 157-170

10.22101/JRIFST.2014.08.23.325

مهدی وطن خواه؛ امیرحسین الهامی راد؛ مسعود یقبانی؛ نرگس نادیان؛ محمدجواد اکبریان میمند