کلیدواژه‌ها = سرخ کردن
بررسی اثر صمغ‌‏های زانتان، آلژینات و کربوکسی متیل سلولز و شرایط انجمادزدایی بر کیفیت فینگر ماهی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 295-306

10.22101/JRIFST.2013.03.15.146

انیسه جمشیدی؛ بهاره شعبانپور؛ کاوه رحمانی فرح؛ سیدیوسف پیغمبری؛ هانیه رستم زاده؛ مریم آذری به؛ لحاک برزگر