شناسایی و اندازه‌گیری اسیدهای فنولی، فعالیت مهارکنندگی رادیکال و قدرت احیاءکنندگی آهن عصاره‌های اتانولی و متانولی زولنگ

شهلا سلمانیان؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ معصومه جامسون؛ بیتا طباطبایی عمید

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 193-204

http://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2013.09.16.227

چکیده
  در این پژوهش میزان کل ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی، فعالیت مهارکنندگی رادیکال و قدرت احیاءکنندگی عصاره­های اتانولی و متانولی سبزی زولنگ بومی ایران (Trautv Eryngium caucasicum) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین میزان اسیدهای فنولی موجود در عصاره متانولی زولنگ با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا اندازه­گیری شد. میزان ترکیبات فلاونوئیدی در ...  بیشتر