کلیدواژه‌ها = ژلاتین
طراحی و تجزیه و تحلیل جعبه ویلسون برای استخراج ژلاتین از پوست ماهی شاهی سیاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1402

10.22101/jrifst.2022.360993.1391

سیوامانی سلواراجو؛ بالاکریشنا پیلای سانکاری نوین پراساد؛ آزوسینا کوئنتو


بهینه‌سازی فرایند استخراج ژلاتین، از ضایعات پوست گوسفند با استفاده از آنزیم آلکالاز به‌روش سطح پاسخ

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 125-136

10.22101/JRIFST.2019.07.22.822

مهدی زارعی؛ مصطفی مظاهری طهرانی؛ حسن رشیدی؛ محسن فتحی نجفی


ریزپوشانی توأم روغن ماهی و ویتامین E به روش کوآسرواسیون ترکیبی و بهینه‌‌یابی کارایی آن با روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 53-66

10.22101/jrifst.2019.04.30.815

فاطمه میرزایی کلایی؛ سید علی جعفرپور


تأثیر پوشش و فیلم مخلوط خوراکی کیتوزان ـ ژلاتین بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی ماهی‌شوریدۀ بلانگر نگهداری‌شده در یخچال

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 71-86

10.22101/JRIFST.2017.05.22.616

جواهر ساکی؛ آی‌ناز خدانظری؛ سیدمهدی حسینی


مقایسه برخی ویژگی‌ها‌ی حسی، فیزیکی و بافتی دسر شکلاتی حاوی مقادیر مختلف پروتئین‌‌ها‌ی آلبومین، سدیم کازئینات و کنسانتره آب‌پنیر

دوره 3، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 375-388

10.22101/JRIFST.2015.01.21.347

سعید میرعرب رضی؛ محبت محبی؛ محمدحسین حدادخداپرست؛ آرش کوچکی