کلیدواژه‌ها = پیش‌فرایند مایکروویو
تأثیر صمغ فارسی و پودر تفالۀ هویج بر روند بیاتی دونات پیش‌فرایند شده توسط مایکروویو

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 171-182

10.22101/JRIFST.2016.09.17.525

مهران نوری؛ بهزاد ناصحی؛ وحید سماواتی؛ سامان آبدانان مهدی زاده