تأثیر مرحلۀ افزایش دما بر بُعد فرکتال آب لیموترش در فراوری حرارتی به روش مرسوم و امواج مادون‌قرمز

سارا آقاجان زاده سورکی؛ امان محمد ضیائی‌فر؛ مهدی کاشانی نژاد

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 183-196

https://doi.org/10.22101/JRIFST.2016.09.17.526

چکیده
  حالت ابری و کدورت در آب لیموترش و سایر مرکبات به‌عنوان یک خصوصیت مطلوب به شمار می‌رود. پکتین موجود در عصاره مهم‌ترین عامل ایجاد کدورت در این دسته از محصولات است. آنزیم پکتین‌متیل‌استراز (PME) با تجزیۀ پکتین، موجب از بین رفتن کدورت آبمیوه می‌شود. استفاده از فرایند حرارتی مرسوم‌ترین روش جهت غیرفعال‌سازی PME است. مرحلۀ افزایش دمای محصول ...  بیشتر