کلیدواژه‌ها = پپتیدهای زیست‌فعال
بررسی خواص کیفی، عملکردی و زیست‌فعالی در گندم سن‌زده

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 383-394

10.22101/JRIFST.2017.02.26.006

مریم کیومرثی؛ مهدی کدیور؛ سیدرضا زارعی؛ مجید طالبی