جداسازی، شناسایی و تعیین حساسیت ضدمیکروبی آرکوباکتر بوتزلری جداشده از لاشۀ مرغ در کشتارگاه‌های شهرستان تنکابن

زهرا پورعباسقلی؛ حامی کابوسی؛ مسعود قانع؛ راحم خوشبخت؛ مهدی قیامی راد

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 83-94

http://dx.doi.org/10.22101/JRIFST.2022.327651.1324

چکیده
  آرکوباکتر بوتزلری رایج‌ترین جنس از خانوادۀ کمپیلوباکتریاسه است که به‌عنوان پاتوژن زئونوز و نوظهور شناخته شده است. هدف از این مطالعه جداسازی، شناسایی و تعیین حساسیت ضدمیکروبی سویه‌های آرکوباکتر بوتزلری نسبت به آنتی‌بیوتیک‌هایی است که در درمان بیماری‌های عفونی در انسان و حیوانات استفاده می‌شود. ازاین‌‌رو، 297 نمونه از لاشۀ مرغ ...  بیشتر