کلیدواژه‌ها = اسانس
بررسی خصوصیات ضدمیکروبی نانوالیاف گلیادین حاوی اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) و اثر آن بر افزایش زمان ماندگاری فیلۀ دودی ماهی سالمون

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 141-154

10.22101/JRIFST.2022.326416.1321

زهره بهرامی؛ احمد پدرام نیا؛ محمدرضا سعیدی اصل؛ محمد آرمین؛ مجتبی حیدری مجد


تولید و ارزیابی خصوصیات فیلم خوراکی نشاسته‌ای حاوی اسانس صمغ بنه

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 25-38

10.22101/JRIFST.2017.05.22.613

مرضیه پناهی؛ حسن برزگر؛ محمد حجتی


ارزیابی تاثیر حذف حلال در استخراج به کمک مایکروویو بر میزان ترکیبات موثره و فعالیت ضد میکروبی اسانس برگ به‌لیمو

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 105-118

10.22101/JRIFST.2016.06.01.518

محمدتقی گلمکانی؛ آرمین قاسمی؛ محمدهادی اسکندری؛ مهرداد نیاکوثری


بررسی مقایسه‌ای روش استخراج به کمک نفوذ خشک مایکروویو و گرانش بر کیفیت اسانس رزماری

دوره 4، شماره 3، آذر 1394، صفحه 257-270

10.22101/JRIFST.2015.11.22.436

احسان شاد؛ هادی هاشمی گهروئی؛ محمدتقی گلمکانی؛ سارا مزیدی


مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره سلولی حاصل از کشت درون‌شیشه‌ای زیره سیاه (Bunium persicum) و مقایسه آن با عصاره حاصل از بذر و اسانس

دوره 2، شماره 1، تیر 1392، صفحه 79-92

10.22101/JRIFST.2013.07.03.216

سارا خسروی نیا؛ سیدمهدی زیارت نیا؛ عبدالرضا باقری؛ سیدحسن مرعشی