کلیدواژه‌ها = اینولین
ارزیابی خصوصیات و ویژگی‌های سوسیس ماهی قزل‌آلای فراسودمند حاوی پروبیوتیک و جایگزین چربی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 17-28

10.22101/JRIFST.2021.252982.1189

اقدس صادقی؛ وحید حکیم‌زاده؛ اسماعیل عطای صالحی؛ حسن رشیدی


اثر فیبر چغندرقند و اینولین بر بقاء و فعالیت لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، خواص شیمیایی و حسی نوشیدنی سین‌بیوتیک آناناس

دوره 9، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 433-444

10.22101/JRIFST.2021.263343.1212

ذبیح‌اله بهمنی؛ شمیم حسن زاده؛ جمشید فرمانی


استفاده از ترکیبات دیوارۀ صمغ عربی، مالتودکسترین و اینولین جهت ریزپوشانی و رهایش سریع ترکیبات مؤثرۀ اسانس هل در بزاق

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 57-72

10.22101/JRIFST.2019.09.22.e1071

مصطفی شهیدی؛ محمد ملاویسی


مدل‌سازی و بهینه‌یابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، حسی و قابلیت زنده‌مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در پنیر فراپالودۀ سین‌بیوتیک حاوی آنزیم ترانس‌‌گلوتامیناز میکروبی، محلول پودر آب‌پنیر و اینولین

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 137-150

10.22101/jrifst.2019.07.22.823

فرشته ترابی؛ حسین جوینده؛ محمد نوشاد؛ حسن برزگر


بررسی اثر استفاده از ترکیب پری‌بیوتیک اینولین بر ارزیابی حسّی و ویژگی‌های کیفی نان تافتون

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 185-198

10.22101/JRIFST.2017.09.02.626

مرضیه حسینی نژاد؛ حامد انوری؛ مهناز ژیانی؛ عباس عابدفر


استفاده از اینولین در پوشش‌دهی فیلۀ ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) با پایۀ آلژینات سدیم و بررسی تأثیر آن بر ویژگی‌های حسی و بافتی فراوردۀ سرخ شده

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 141-152

10.22101/JRIFST.2016.09.17.523

بهروز محمدزاده؛ مسعود رضائی؛ مرضیه حسینی نژاد؛ محسن برزگر بفروئی


مقایسه عملکرد فروکتان‌های ارقام خارجی و توده‌های بومی کاسنی و بهینه‌سازی روش استخراج به روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 4، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 343-354

10.22101/JRIFST.2016.01.30.445

پگاه درجانی؛ مرضیه حسینی نژاد؛ هادی شوریده؛ محمد عبدالهیان نوقابی؛ رسول کدخدایی؛ احمد بالندری؛ الناز میلانی


بررسی روش‌های مختلف جداسازی و خواص فیزیکوشیمیایی فراکسیون‌های با طول زنجیره مختلف اینولین حاصل از گیاه کاسنی

دوره 4، شماره 3، آذر 1394، صفحه 247-256

10.22101/JRIFST.2015.11.22.435

پگاه درجانی؛ مرضیه حسینی نژاد؛ رسول کدخدایی؛ الناز میلانی؛ احمد بالندری


اثر اینولین استخراجی از کاسنی و سیب‌زمینی‌ترشی بر مقاومت به صفرا و بازدارندگی دو گونه لاکتوباسیلوس در برابر اشرشیاکلیO157:H7

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 311-322

10.22101/JRIFST.2014.03.01.242

سارا کمالی؛ مرضیه حسینی نژاد؛ محمد الهی؛ مسعود یاورمنش


ارزیابی و مقایسه کیفی اینولین استخراجی از کاسنی بومی ایران با اینولین حاصل از سایر منابع

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 39-46

10.22101/JRIFST.2012.05.21.114

مرضیه حسینی نژاد؛ منیره نهاردانی؛ امیرحسین الهامی راد