کلیدواژه‌ها = رئولوژی
ارزیابی اثرات صمغ آگار بر خواص بافتی و رئولوژیکی ژل سرد پرشدۀ امولسیونی ایزولۀ پروتئین آب‌پنیر

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 257-274

10.22101/JRIFST.2022.318480.1303

محمّد رضا صلاحی؛ سید محمدعلی رضوی؛ محبت محبی


کورکومین بارگذاری‌شده در هیدروژل تقویت‌شده با نانوژل برای بهبود کیفیت و خواص بافتی خمیر و نان بربری

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 303-318

10.22101/JRIFST.2022.334773.1341

سعیده شهبازی‌زاده؛ سارا ناجی طبسی؛ مصطفی شهیدی نوقابی؛ امیر پورفرزاد


بررسی خصوصیات رئولوژیکی غلظت‌های متفاوت ژل نانوفیبر تهیه‌شده از تفالۀ گوجه‌فرنگی

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 295-306

10.22101/JRIFST.2020.218012.1151

علی معتمدزادگان؛ هدا فهیم؛ راضیه رضوی؛ حسین یوسفی


بررسی ویژگی‌های امولسیون‌کنندگی صمغ فارسی اصلاح شده با اُکتنیل سوکسینیک انیدرید (OSA)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 55-72

10.22101/JRIFST.2016.06.01.515

سمیه محمدی؛ سلیمان عباسی


ارزیابی تأثیر اصلاح شیمیایی روی افزایش حلالیت بخش نامحلول صمغ فارسی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 171-184

10.22101/JRIFST.2014.08.23.326

معصومه ثمری خلج؛ سلیمان عباسی


بررسی تاثیر جایگزینی کربوکسی متیل سلولز با صمغ فارسی بر خواص کیفی سس مایونز

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 381-392

10.22101/JRIFST.2014.03.01.247

میلاد برزگری؛ زینب رفتنی امیری؛ جعفر محمدزاده میلانی؛ علی معتمدزادگان