کلیدواژه‌ها = <i>لاکتوباسیلوس برویس</i>
طراحی و بهینه‌سازی محافظ انجمادی بر پایه نانوسلولز برای افزایش قابلیت زنده‌مانی لاکتوباسیلوس برویس JN368471.1 در طی فرایند خشک کردن انجمادی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 75-86

10.22101/JRIFST.2015.05.10.416

فاطمه کیوانی نهر؛ رضا رضایی مکرم؛ محمدامین حجازی؛ بابک قنبرزاده؛ محمود صوتی خیابانی؛ خالد ظروفچی بنیس