کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
استفاده از فناوری انعکاس و پردازش صدا و شبکه عصبی مصنوعی در جدا‌سازی فندق با اندازه مختلف

دوره 3، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 297-306

10.22101/JRIFST.2015.01.21.341

احسان محمودی؛ سید مهدی جعفری؛ ندا رحمانیان جهرمی؛ محمد جواد اکبریان میمند؛ مهدی وطن خواه


تخمین پارامترهای خشک کردن گوجه فرنگی با کمک شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 61-74

10.22101/JRIFST.2012.05.21.116

محسن مختاریان؛ فاطمه کوشکی