کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
مطالعۀ رفتار سینتیک رهایش سینامالدهید ریزپوشانی‌شده با نشاستۀ ذرت با آمیلوز بالا در شرایط شبیه‌سازی‌شدۀ دهان و حین نگهداری و بهینه‌یابی ویژگی‌های ریزکپسول‌ها با روش پایش پارامتری

دوره 12، شماره 3، آذر 1402، صفحه 273-290

10.22101/JRIFST.2022.327161.1323

نرگس سامانیان؛ محبت محبی؛ سیدمحمدعلی رضوی؛ مهدی وریدی؛ جواد ابوالفضلی اصفهانی


بهینه‌سازی تولید ارگانوژل روغن‌کنجد و تأثیر آن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و کیفی سوهان

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 189-202

10.22101/JRIFST.2020.191765.1098

زینب پورداود؛ هاجر عباسی


بهینه‌سازی تولید پروتئین هیدرولیزشده با قابلیت ضداکسندگی بالا از کنجالۀ کنجد به‌کمک روش سطح پاسخ

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 45-52

10.22101/jrifst.2019.04.30.814

عذرا موسوی نسب؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ محمد قربانی؛ مهران اعلمی؛ نسیم مشگین فر


بهینه‌سازی فرمولاسیون پنیر پروسس پخش‌پذیر با استفاده از هیدروکلوئیدهای کنجاک و زانتان

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 369-382

10.22101/JRIFST.2017.02.26.005

مصطفی محروقی؛ محسن قدس روحانی؛ حسن رشیدی


بهینه‌سازی فرایند آب‌گیری اسمزی میوۀ نسترن‌کوهی با روش سطح پاسخ

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 279-290

10.22101/JRIFST.2016.12.19.535

عنایت الله نقوی؛ صادق ریگی؛ سمیرا باقرزاده


بررسی سینتیک و بهینه‌سازی شرایط رشد مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس به منظور تولید بیو‌امولسیفایر مانان با استفاده از پودر آب‌پنیر

دوره 3، شماره 3، آبان 1393، صفحه 211-226

10.22101/JRIFST.2014.10.23.332

جلال محمدزاده؛ فریده طباطبائی یزدی؛ سیدعلی مرتضوی؛ رسول کدخدایی؛ آرش کوچکی