کلیدواژه‌ها = آنتی‌اکسیدان
بهینه‌سازی اﺳﺘﺨﺮاج ترکیبات مؤثره از ضایعات پیاز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ فرایند ﻧﻔﻮذ ﺧﺸﮏ ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ و ﮔﺮاﻧﺶ

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 297-314

10.22101/JRIFST.2019.07.15.e1057

مهرانوش غریبی تهرانی؛ الهام آذرپژوه؛ امیرحسین الهامی راد؛ پروین شرایعی؛ احمد پدرام نیا؛ هدیه یزدانفر


بررسی اثر آنتی‌اکسیدان و نگهدارنده‌ها بر ویژگی‌های اکسایشی و میکروبی کرۀ گردو طی زمان ماندگاری

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 151-164

10.22101/JRIFST.2019.07.22.824

مصطفی شهیدی نوقابی؛ راضیه نیازمند؛ مژده صراف؛ مهناز شهیدی نوقابی


بررسی بهترین حلال و دما در استخراج عصارۀ کاروتنوئیدی پوست کدوحلوایی بر پایۀ لوتئین

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 337-346

10.22101/JRIFST.2017.02.26.002

نگار خوشنویس؛ وحید حکیم زاده؛ محمدرضا عابدی


بهینه‌سازی شرایط استخراج ترکیبات زیست فعال از گلبرگ زعفران به روش سطح پاسخ

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 39-54

10.22101/JRIFST.2016.06.01.514

زهرا احمدیان کوچکسرایی؛ راضیه نیازمند؛ مسعود نجف نجفی


اثر پوشش خوراکی ژلاتین حاوی آنتی‌اکسیدان بر ویژگی‌های سختی و مؤلفه‌های رنگی پسته‌ی برشته‌ شده

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 295-310

10.22101/JRIFST.2014.03.01.241

سارا خشنودی‌نیا؛ ناصر صداقت؛ غلامحسین رادمرد قدیری